Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2012

nightmares
nightmares
Chodź. Na herbatę. Na kawę. Na papierosa. Na film. Na łóżko. Na ciastko. Na kanapkę. Na kakao. Na czekoladę. Na pocałunek. Na przytulanie. Na mnie. Na seks. Na ciało. Na muzykę. Na deszcz. Na spacer. Na śnieg. Na rower. Na zdjęcia. Na chwilę. Na minutę. Na godzinę. Na zawsze.

June 15 2012

nightmares
Jeżeli jakaś zupowiczka by chciała...ja chętnie :) gg w celu dogadania się-13774131.

April 07 2012

nightmares
Kiedy inni oczekują od nas, że staniemy się takimi jakimi oni chcą żebyśmy byli, zmuszają nas do zniszczenia tego kim naprawdę jesteśmy. To dosyć subtelny rodzaj morderstwa. Większość kochających rodziców i krewnych popełnia je z uśmiechem na twarzy.
— Jim Morrison
Reposted frommorela morela viapeace peace

March 02 2012

nightmares
4727 bfdc
Reposted fromtola tola viamakemewannadie makemewannadie
nightmares

Forever zupa!

Nie mam co robić - siądę na zupę,
Mam co robić - trudno, siądę na zupę,
Olaboga kolokwium! - o zupa! przycupnę na momencik..

Reposted frommarcheff marcheff viamakemewannadie makemewannadie
nightmares
nightmares
nightmares
- Jak bardzo mnie kochasz ? 
Uśmiechnęła się. 
- Aż do nieba. Aż do gwiazd. 
— w krainie białych obłoków
Reposted fromsognito sognito viamorsik morsik
nightmares
ostatnie spojrzenia pamięta się najdłużej.
Reposted fromplugss plugss viamorsik morsik

October 01 2011

nightmares
1675 8f7d 500
Reposted fromwarkocz warkocz viamylove mylove
nightmares
Tysiąc drobnych blizn po pocałunkach twych.
— Nosowska, Rozszczep
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viamylove mylove
nightmares
Odchodził ode mnie zostawiając mnie bardziej samotną niż wtedy, kiedy nie było go jeszcze.
— Halina Poświatowska
Reposted frommarysia marysia viamylove mylove
nightmares
Łabędziem być
Reposted fromula ula viamylove mylove
nightmares
2831 3fa6
Reposted fromevelina evelina viamylove mylove
nightmares
Masz problem? Zorganizuj sobie czas tak, aby nie pozostało ani sekundy na myślenie o nim. 
— KvG
Reposted fromCharless Charless viamylove mylove
nightmares
I trudno mi się przyznać,
że to wszystko nagle traci sens
gdy Ciebie nie ma.
— Ania Dąbrowska
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viamylove mylove
nightmares
Ci, którzy cierpią, mówią najmniej
— Fannie Flagg
Reposted fromdzisalbojutro dzisalbojutro viamylove mylove
nightmares
Ci, którzy cierpią, mówią najmniej
— Fannie Flagg
Reposted fromdzisalbojutro dzisalbojutro viamylove mylove
nightmares
7124 bca6 500
bratnie dusze i takie tam
Reposted frompuzzle puzzle viamylove mylove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl